ALDERDOM

Har du:
 • En mor eller far som har et økende omsorgsbehov?
 • Opplevd at det er blitt utfordrende å kombinere jobb og omsorg for foreldre?
 • Opplevd at du føler tiden ikke strekker til?
 • Dårlig samvittighet både overfor jobb og foreldre?
 • Brukt ferie / fridager på å hjelpe foreldre?
Helsemeglerne kan:
 • Være en samtalepartner i tidlig fase. Fortelle hva andre i samme
  situasjon har gjort før deg.
 • Gi tips og råd for å lette på samvittigheten.
 • Gi grundig informasjon og oversikt over de ulike tjenestene.
 • Kartlegge situasjonen til dine foreldre for å tilpasse riktig hjelp.
 • Kontakte offentlige instanser for å få i gang en prosess.
 • Skrive søknader til rette instans, påse at riktig hjelp blir igangsatt.
 • Følge opp at tjenestene som gis fungerer til beste for mor eller far.
SLIK VIRKER DET

1

Bestill fra
skjemaet

2

Vi avtaler tid
for konsultasjon
over telefon

3

Vi kartlegger
dine behov og
rettigheter

4

Vi hjelper
deg i prosessen
med søknader

An Magritt Drøsdal

Daglig leder

20 års erfaring innen helse,
bemanning og omsorg.
Utdannet sykepleier og kjenner
det offentlige svært godt, fra
innsiden og utsiden.

BESTILL GRATIS KARTLEGGING I DAG