An Magritt Drøsdal

Daglig leder

Gjennom mine snart 20 år som sykepleier er jeg opptatt av hele menneske. Jeg kjenner helsevesenet svært godt, både det offentlige og det private. Jeg har bred erfaring med klinisk pasientarbeid, så vel som å tilpasse et tilbud innen helse og omsorg til mennesker som har behov for det.
Som toppleder i en stor privat helseorganisasjon gjennom 10 år, har jeg gjort meg mange erfaringer som jeg har stor nytte av, og som bidrar til at du får profesjonell hjelp og bistand inn mot helsevesenet.