Egenandel og frikort

Egenandel, frikort og gratis medisinsk behandlinghelse_01

Du betaler en egenandel når du går til fastlege, annen lege eller på en legevakt.

Det er en grense for hvor mye man skal betale i egenandel hvert år. Du får frikort for helsetjenester når du er medlem av folketrygden og har betalt over et visst beløp i egenandeler. Har du frikort, så slipper du å betale egenandeler for resten av kalenderåret.

Det finnes to frikortordninger i Norge, en for egenandelstak 1 og en for egenandelstak 2. De gjelder for ulike tjenester, og ett frikort kan ikke benyttes i begge ordningene.

Blir du innlagt på sykehus og er medlem av den norske folketrygden skal du ikke betale for behandling, medisiner eller sykehusoppholdet.

 

I egenandelstak 1 inngår egenandel for

  • Lege
  • Poliklinikk ( sykehus )
  • Psykolog
  • Medisiner og utstyr på blå resept
  • Pasientreiser
  • Røntgeninstitutt

Frikortet får du automatisk tilsendt i posten innen tre uker etter at du har betalt over 2185 kroner i egenandel i 2106. Det vil fremgå en oversikt over alle egenandeler som er registrert på deg.

Dersom du betaler for mye, vil du automatisk få tilbake det du har krav på. HELFO gjør frikortutbetalinger to ganger I måneden.

Når du har fått frikort må du vise dette for å slippe å betale egenandel for resten av kalenderåret.

 

I egenandelstak 2 inngår egenandel for

  • Undersøkelse og behandling hos fysioterapeut
  • Opphold ved offentlig godkjent opptreningsinstitusjon som har avtale med regionalt helseforetak
  • Enkelte former for tannsykdom
  • Behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo Universitetssykehus – Rikshospitalet HF

 

Denne ordningen er ikke automatisk. Du må selv søke HELFO om frikort når du har betalt over 2670 kroner i godkjent egenandel.

Når du skal søke HELFO om frikort, må du gjøre dette innen 6 måneder fra den datoen du mottok behandling som gjorde at egenandelenstaket på 2670 kroner ble nådd. Dersom du ikke gjør det, kan retten av tilbakemelding av egenadel falle bort.

 

Gratis medisinsk behandling

Er du medlem i den norske folketrygden og folkeregistrert i en norsk kommune, har du rett til å ha en allmennpraktiserende lege som din faste lege.

Fastlegen skal prioritere sine faste pasienter fremfor andre pasienter. Det er frivillig om man ønsker å være med i ordningen.

Dersom du blir syk eller skadet så skal du oppsøke fastlegen din. Har fastlegen stengt og du ikke kan vente til neste dag med å få behandling, skal du kontakte legevakten i den kommunen der du oppholder deg.

 

Dersom du oppholder deg i Norge, men ikke er medlem av Folketrygden, har du likevel rett på medisinsk behandling dersom du blir akutt syk. Du skal da henvende deg til en legevakt eller et legekontor.

 

31.03.2016

Med vennlig hilsen

Helsemeglerne AS