Få råd fra fagfolk – når hverdagen til mor eller far har blitt vanskelig

Har du spørsmål, eller er du bekymret for mor eller fars hjemmesituasjon? Trenger du hjelp til å finne ut av hvilke tjenester som finnes?
Syns du det er utfordrende å være pårørende og lurer du på hvordan andre gjør det, i samme situasjon?
Eller har du, som pårørende, bare behov for å snakke med noen?

Ikke nøl med å ta kontakt med oss.

Vi i Helsemeglerne sitter klare for å snakke med deg!

Vi gir deg oversikt over dine foreldres rettigheter. Vi kjenner de viktigste tjenestetilbudene i kommunen og hvilke prinsipper tjenestene er basert på.

Bestill en gratis kartleggingssamtale og få råd fra en erfaren sykepleier.

http://helsemeglerne.no/alderdom-2/

eller snakk med oss på chat fra vår hjemmeside http://helsemeglerne.no/

Kartleggingssamtalen er gratis. Dersom du, i etterkant av samtalen, ønsker at vi skal bistå ytterligere, vil vi avtale en pris for det konkrete oppdraget.

Hvem er Helsemeglerne

Helsemeglerne består av et fag team som tilbyr snarveien til et bredt spekter av tjenester innen helse, alderdom og ernæring. Vi kontakter ulike offentlige instanser for deg, kartlegger dine behov og følger deg tett gjennom hele prosessen.

Vårt mål er å bidra til at hvert enkelt menneske skal få realisere seg selv gjennom gode helse og gode omsorgstjenester, et tilrettelagt aktivitetsnivå og et sunt kosthold. Etter at du har vært i kontakt med oss og benyttet en av våre tjenester, vil vi følge deg opp for å sjekke at alt har gått etter planen. Fikk du hjelpen du trengte? Levde Helsemeglerne opp til forventningene? Hva kunne vært bedre?