Frikort for helsetjenester 2017

Du vet sikkert at du får frikort for helsetjenester når du har betalt over et visst beløp i egenandel?
Når du viser frikort slipper du å betale for helsetjenester resten av kalenderåret.
Men visste du at vi har to frikortordninger?

Hvilken ordning som gjelder avhenger av hvilke helsetjenester du har behov for.

Frikort Egenandelstak 1
Egenandelstak 2205 kroner

Lege
Poliklinikk ( Sykehus )
Psykolog
Pasientreiser
Røntgeninstitutt
Medisiner og utstyr på blå resept

Frikort Egenandelstak 2
Egenandelstak 1990 kroner

Undersøkelse og behandling hos fysioterapeut
Opphold ved godkjent
Rehabiliteringsinstitusjon
Behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet HF

Hva er nytt for Egenandelstak 2 fra 1. Januar 2017?
• Du får frikortet automatisk uten å søke om det. Når taket for egenandelen på 1990,- er nådd, får du automatisk frikortet tilsendt i posten. ( innen 3 uker )Dersom du har betalt over 1990,- får du automatisk tilbakebetalt det du har betalt for mye. Dersom du skal søke om refusjon for 2016 må du selv sende kvitteringer til HELFO

• Sykdomslista er avviklet. Det betyr at fra 1. Januar 2017 må alle betale egenandel for behandling hos fysioterapeut unntatt barn under 16 år og personer med godkjent yrkesskade.

• Aldersgrensen for egenandelsfrikort er hevet til 16 år

Utbetaling og minstebeløp for utbetaling
• Frikortrefusjoner utbetales to ganger pr måned, 5. og 20. Merk at det kan ta inntil en uke fra beløpet utbetales til du har pengene på konto.

• Betaler du over beløpsgrensen for de to ordningene vil beløpet du har krav på bli overført på din konto.

• Stortinget har bestemt at beløp under 200 kroner ikke utbetales

• Har du beløp til gode som er over 200 kroner blir dette automatisk utbetalt til deg

Egenandelsrapportering
Din behandler skal innrapportere frikortene dine. Alle behandlere som krever egenandel plikter å innrapportere egenandelene innen 14 dager. Det er en forutsetning at din behandler gjør dette for at du skal få frikortet ditt innen 3 uker.
Selv om frikortordningene er automatiske bør du ta vare på alle kvitteringer for egenkontroll.
Dersom du oppdager feil, eller at noen egenandeler ikke er registrert, kan du ringe 800 HELSE
( 800 43573 )

Referanse: Helsenorge.no

Helsemeglerne AS
18.januar 2017