Fritt behandlingsvalg

Rett til fritt behandlingsvalg

Som pasient  har du mange rettigheter, du kan blant annet selv velge hvor du vil behandles. Denne retten ble innført 1. November 2015 og erstatter den tidligere ordningen “Fritt sykehusvalg”.  Du vil nå få flere valgmuligheter når du skal behandles i spesialisthelsetjenesten da det er flere private behandlingssteder som er med i denne ordningen.

Det koster ikke mer for deg å velge et privat behandlingssted.

Forhåpentligvis fører dette til raskere behandlingstider og kortere ventelister.

 

For de private behandlingsstedene som ønsker å bli med i denne ordningen, er det opprettet en godkjenningsordning i HELFO. Du kan lese mer om denne godkjenningsordningen på https://helfo.no/helseaktor/fritt-behandlingsvalg Det er flere krav som må tilfredsstilles for å få en slik godkjenning.

For å finne ut av hvilke behandlingssteder som er godkjent i denne ordningen, kan du gå inn på www.helsenorge.no/velg-behandlingssted. Ønsker du mer informasjon om dine valgmuligheter eller vil ha råd og veiledning, kan du kontakte din fastlege eller oss.

 

Henvisning

Før du kan få hjelp i spesialisthelsetjenesten, trenger du en henvisning. Fastlegen kan henvise deg til hjelp i spesialisthelsetjenesten. Der tas avgjørelsen om du har rett til behandling.

Velg hvor du vil behandles

Dersom du har rett på behandling, kan du nå velge hvor du vil behandles. Det kan være vanskelig å ta et slikt valg, og det er en rekke ting du bør tenke på.

Hvor lang ventetid er det på de ulike behandlingsstedene?

Hvordan er kvaliteten på behandlingene som tidlere er gjennomført?

Hvor mange ganger har behandlingsstedene utført en enkelt undersøkelse eller behandling?

Er det lang reisevei? Nærhet til behandlingssted og pårørende, kan bety mye i mange tilfeller.

 

Henvisningen må sendes til et behandlingssted som har tillatelse til å vurdere om du har rett til helsehjelp. Alle offentlige, og noen private behandlingssteder har denne tillatelsen.

Når henvisningen har kommet frem til behandlingsstedet som skal vurdere retten til helsehjelp, kan du forvente at vurderingen om du har behov for behandling hos spesialist eller vurdering, tar 10 virkedager.

Du vil motta et brev med informasjon om:

  • Frist for når helsehjelpen senest skal starte
  • Fristen gjelder for oppstart, utredning eller behandling
  • Tidspunkt for første oppmøte

Fristbrudd

Dersom behandlingsstedet ikke klarer å holde fristen, skal de kontakte HELFO pasientformidling umiddelbart. HELFO kontakter deg for å undersøke om du ønsker et alternativt behandlingssted.

Dersom du ikke ønsker behandling et annet sted, kan du velge å stå på venteliste ved det opprinnelige behandlingsstedet.

 

Unntak fra rett til fritt behandlingsvalg

Vær oppmerksom på at det finnes noen unntak , blant annet ved behov for akutt behandling.

helse

 

Hva er spesialisthelsetjenesten?

Spesialisthelsetjenesten er den delen av helsevesenet som har ansvar for somatiske og psykiatriske sykehus, poliklinikker og behandlingssentre, opptrenings – og rehabiliteringsinstitusjoner, ambulansetjenesten samt andre institusjoner.

De regionale helseforetakene eier helseforetakene, det vil si de offentlige sykehusene og annen spesialisthelsetjeneste. De regionale helseforetakene inngår også avtaler med private virksomheter, både ideelle og kommersielle, for å realisere det som kalles ”sørge for”-ansvaret.

Med vennlig hilsen

Helsemeglerne AS