Godt nyttår fra Helsemeglerne

Har du et nyttårsforsett? Hvis ikke skal du få et av oss – helt gratis:

La 2017 bli det året der du jobber litt mindre, trener litt mer og spiser sunnere. Vi i Helsemeglerne vet nemlig hvor mye disse områdene påvirker helsa di. Både hver for seg – og sammen.

Alle kan bli syke eller få en skade. Når som helst. Det eneste som er sikkert er at det som regel kommer som en overraskelse. Når du blir brått blir syk eller skadet, må mange forholde seg til en helt ny hverdag. Men noe du kanskje ikke har særlig erfaring med:

Hvem skal du kontakte? Hvilke typer hjelp kan du få, og når kan du forvente å få det? Hva har du egentlig krav på fra det offentlige?

Dette er spørsmål de færreste vet svaret på og som de må bruke mye tid og krefter på å finne ut av. Dette har vi i Helsemeglerne gjort noe med!

Vi hjelper deg med å finne de beste løsningene for deg, uansett hvilken situasjon du befinner deg i. Vi tilbyr alle som savner effektiv helsehjelp en snarvei inn i det offentlige systemet. Vi kan spare deg for tid og en masse frustrasjon, og du får hjelp av høyt kvalifiserte medarbeidere med lang erfaring og solid kompetanse som vil ditt beste.

Vi ønsker deg et godt og sunt 2017!

Med vennlig hilsen
An Magritt Drøsdal
Daglig leder Helsemeglerne

Et mål i norsk helsepolitikk er å sikre at alle, uavhengig av sosial bakgrunn og bosted, har samme tilgang til gode helsetjenester. Helsetjenester i Norge finansieres gjennom staten, egenandeler og Folketrygden.
I utgangspunktet har alle rett til helsehjelp i Norge, men det kan variere hvilke helsetjenester du har rett til å få dekket økonomisk. All helsehjelp er frivillig.
Hvilke helsetjenester du har rett på, avhenger av din situasjon. Våre helsemeglere kan hjelpe deg å kartlegge dine behov og rettigheter.

Ta kontakt med meg når som helst om det er noe du lurer på eller om du tror det er noe jeg kan hjelpe deg med.