HJEMMETJENESTER

Dette tilbudet passer for deg som kan bo hjemme med noe bistand. Alle innbyggerne i en kommune, som har behov for hjemmesykepleie og / eller praktisk bistand ( hjemmehjelp ), har krav på å få dette vurdert.

Kommunens pleie og omsorgstjenester bidrar til at du i størst mulig grad skal klare deg selv i dagliglivet i eget hjem.

I mange kommuner er det innført fritt brukervalg innenfor hjemmetjenster, noe mange ikke er klar over. Dette betyr at kommunen har inngått avtale med ulike private firmaer som tilbyr helse og omsorgstjenester. Å benytte seg av disse, fører ikke til en merkostnad for deg. Hensikten med fritt brukervalg er at man kan velge bort den tjenesteutføreren man ikke er fornøyd med, uavhengig av om det er en privat leverandør eller den kommunale tjenesten.

 

alderdom_salg_01