Om oss

OmOss

Norge er et av verdens beste land og bo i. Allikevel opplever alt for mange at de ikke får hjelpen de trenger når de har blitt syke eller skadet. De står i helsekø, møter byråkratiet på sitt verste og mangler kanskje essensiell informasjon for å vite hvordan de skal begynne.

Helsemeglerne er snarveien til et bredt spekter av tjenester innen helse, alderdom og ernæring. Vi kontakter ulike offentlige instanser for deg, kartlegger dine behov og følger deg tett gjennom hele prosessen. Vi jobber med utgangspunkt i disse prinsippene:

Kartlegging
Vi kartlegger dine individuelle behov og hva du har krav på i din situasjon. Noen er lei av å vente, andre er usikre på hvordan de skal gå frem og mange vet lite om hvilke rettigheter de har. Du kan ringe oss eller fylle ut et skjema som du finner her så kommer vi i gang.

Tiltak
Våre meglere har lang og unik kompetanse fra helsesektoren og kjenner helsevesenet fra innsiden. Vi kontakter ulike offentlig instanser, og arbeider for at du raskt skal få vurdert din helsetilstand og få den hjelpen du trenger.

Forebygging
Forskning viser at det er en klar sammenheng mellom god helse, ernæring og det å være i en viss form for aktivitet. Vi bistår blant annet mennesker og deres familier med å innfri sine korte – eller langsiktige helse og / eller omsorgsbehov. Våre samarbeidspartnere er eksperter innen sitt fagfelt og gjennom oss vil du få tilgang til en rekke tjenester av høy kvalitet og rabatterte priser.

Oppfølging
Vårt mål er å bidra til at hvert enkelt menneske skal få realisere seg selv gjennom gode helse og gode omsorgstjenester, et tilrettelagt aktivitetsnivå og et sunt kosthold. Etter at du har vært i kontakt med oss og benyttet en av våre tjenester, vil vi følge deg opp for å sjekke at alt har gått etter planen. Fikk du hjelpen du trengte? Levde Helsemeglerne opp til forventningene? Hva kunne vært bedre?

Vårt kontor ligger i Larvik men vi arbeider for kunder i alle landets kommuner. Vi er opptatt av å gi tett og personlig oppfølging og forsøker alltid å ha et høyt servicenivå.