Pollen og allergiplager? Råd og tips!

Fakta

Pollentypene med størst betydning ved allergi kommer fra tresortene or, hassel og bjørk. I tillegg har vi pollen fra Salix (pil, selje og vier) og pollen fra burot og gressarter. Muggsoppsporer kan også gi liknende plager.

Nærmere 1 million nordmenn har pollenallergi. Mange er så plaget at det går utover livskvaliteten. Da er det viktig å få stilt riktig og tidlig diagnose.

Ubehandlet pollenallergi kan lettere utvikle seg til astma.

Hva skyldes pollenallergi?

Pollenallergi skyldes at mange reagerer allergisk på visse proteiner som finnes i pollen fra tresortene or, hassel og bjørk, og ulike typer gress  og ugressplanten burot.

De vanligste symptomene på pollenallergi er rennende nese og øyne som klør. Den som er allergisk føler seg trøtt og uopplagt og får nedsatt konsentrasjonsevne.

 

Råd og tips til deg med pollenallergi!

Det er viktig å starte behandlingen i god tid før pollensesongen er i gang. Når spredningen er på sitt mest intense, er det mange råd som er forebyggende og som den som er allergisk bør følge.

  • Ta medisin etter legens anvisninger. Start i tide før symptomene blir for sterke. Medisinene skal tas regelmessig og forebyggende selv om du på enkelte dager har få eller ingen plager.
  • Ta hensyn til egen allmenntilstand, særlig ved fysiske kraftanstrengelser. Vær forsiktig med hardtrening ute når spredningen er på sitt sterkeste. Vær obs på mulige kryssreaksjoner fra rå frukt og grønt. Alkoholinntak kan forverre symptomene.
  • Vask ansikt og hender når du har vært ute. Skyll håret og skift putevar før leggetid.
  • Pollenpartiklene samler, og fester, seg på overflater og i tekstiler. Ved bevegelse blir det til svevestøv som kommer på øyeslimhinnene eller pustes inn. Ekstra rengjøring kan hjelpe.
  • Unngå utlufting av huset, eller tørking av klær utendørs, når pollenutslippet er størst, fra morgen til ut på ettermiddagen. På dager med fint og varmt vært vil det også være mye pollen på kvelden. Luft sent på kvelden eller natten til tidlig på morgenen, men med måte – det slipper alltid pollen inn.
  • Skift filtre i ventilasjonssystemer før og etter pollensesongen. Hold bilens dører, soltak og vinduer lukket, sjekk om du må skifte pollenfilter i bilen.
  • Kjæledyr får pollen i pelsen utendørs, dusj eller børsting hjelper.
  • Informer omgangskrets, arbeidsgiver m.fl. om sykdommen slik at de forstår, kan ta hensyn og tilrettelegge. Studenter kan søke om forlenget eksamenstid. Legeerklæring kreves.
  • Ta ferie fra pollenspredningen/pollenplagene – høyt til fjells, langs kysten, utlandet.
  • Pollenmaske som dekker nese og munn minsker innånding av pollen. Pollennett/filter kan plasseres over vinduer og dører og slipper inn mindre pollen i boligen.

 

Pollenkalender

Pollenkalenderen viser tidsmessig spredning av pollen og er basert på data for registrerienger fra 1986 til 2015.

Kalenderen kan lasts ned på

http://www.naaf.no/no/allergi/Pollenallergi/Pollenkalender/

 

Med vennlig hilsen

Helsemeglerne AS

 

Kilde: http://www.naaf.no/pollen