SYKDOM

Har du:
  • En del sykefravær grunnet smerter?
  • Vanskeligheter med å bidra til fellesskapet hjemmet, og det går utover fritidsaktiviteter?
  • Opplevd å ikke bli trodd av legen, og ikke bli tatt på alvor?
  • Opplevd å få behandling som ikke fungerer, og prøvd ulike medisiner uten særlig effekt?
  • Opplevd at dette reduserer livskvaliteten din?
Helsemeglerne kan:
  • Hjelpe deg med å definere hva slags smerter du har (dette er ofte vanskelig).
  • Gi forslag til ulike behandlingsalternativer, offentlige og private, basert på kjennskap til helsevesenet og andre pasienthistorier.
  • Bidra til at du får raskere hjelp og behandling.
  • Kontakte ulike instanser for raskere utredning og behandling.
SLIK VIRKER DET

1

Bestill fra
skjemaet

2

Vi avtaler tid
for konsultasjon
over telefon

3

Vi kartlegger
dine behov og
rettigheter

4

Vi hjelper
deg i prosessen
med søknader

An Magritt Drøsdal

Daglig leder

15 års erfaring innen helse,
bemanning og omsorg.
Utdannet sykepleier og kjenner
det offentlige svært godt, fra
innsiden og utsiden.

BESTILL GRATIS KARTLEGGING I DAG