DET ER VIKTIG Å HA EN GOD OPPFØLGINGSPLAN FOR EGEN HELSE ETTER FYLTE 50 ÅR.

De aller fleste sykdommer i dag som ikke er genetisk betinget, kan motvirkes og forebygges ved hjelp av riktig livsstil i form av mer aktivitet og et godt planlagt kosthold.

Det du spiser og drikker påvirker helsen din. Et sunt kosthold, kombinert med fysisk aktivitet, er viktig forutsetning for god helse og gir en helsefremmende livsstil. Med riktig kost og et høyere aktivitetsnivå kan du forebygge en rekke sykdommer. Det finnes mange dietter, bøker og velmente råd fra ulike hold, og det kan være vanskelig for en legmann å vurdere hva som er best for den enkelte.

Hos eldre mennesker skjer det en rekke naturlige endringer med kroppen som igjen har betydning for ernæringsstatusen. Aktivitetsnivået synker, matlysten reduseres. Måltidene får ofte mindre betydning. Det er derfor ekstra viktig at eldre mennesker får dekket sitt næringsbehov, både av kalorier, proteiner, vitaminer og mineraler.

Mangelfull ernæring vil kunne føre til ufrivillig vekttap, svekket immunforsvar, redusert muskelmasse og dårlig heling av sår.

Gjengangeren her er altså livsstil. Det du spiser og det du gjør i løpet av en dag har faktisk større betydning enn du kanskje tror. Det fine er at det er enkelt å gjøre noe med.

Rådfør deg med profesjonelle aktører innen ernæringsfysiologi og trening. De gir deg individuell kostveiledning og personlig oppfølging. De tar hensyn til eventuelle sykdommer, medisinbruk, allergier eller andre utfordringer som kan ha betydning for kostholdet ditt.

Helsesjekkplan

Etter fylte 50 år er det viktig å ha en plan for oppfølging av egen helse. På baksiden av dette arket har vi utformet en helsesjekkplan som vi råder deg til å følge. Ta ansvar for egen helse i dag!

LAST NED SJEKKLISTE

Hva sier legen?

«All forskning peker på at manglende fokus på riktig kosthold og aktivitetsnivå er den store synderen når vi nå opplever den største negative helsebølgen noensinne. Forekomsten av kreft og andre sykdommer har skutt i været og dette må og kan forebygges. Kontakt en rådgivende part i dag og få kontroll på din egen helse.»

Dr. Afzal Mohammad Saeed

«Det kan være lurt å følge en helsesjekkplan etter fylte 50 år. Vi har utformet en slik plan som vi tilbyr fritt til alle. Det finnes mange forebyggende tiltak, og vi bidrar med godt planlagte løsninger til en gunstig pris.»

– An Magritt Drøsdal, Daglig leder – Helsemeglerne AS