Velkommen til vår blogg

Hensikten med denne bloggen er å dele nyheter og interessante fakta innen vår bransje. Helse og omsorg er noe vi alle er opptatt av, uansett alder og kjønn. Vårt mål er å gi leserne våre gode tips og nyheter innen ulike temaer som omhandler helse og omsorgstjenester. Dette er et stort felt som inneholder helsepolitikk, folkehelse, helsetjenester, kommunale tjenester til eldre og funksjonshemmede, helselovgivning og sosiallovgivning. Vi vil skrive om det vi tror mennesker generelt er opptatt av.

Kommunene har ansvar for tjenestetilbudet til alle mennesker med behov for pleie- og omsorgstjenester, uten hensyn til alder eller diagnose.

De skal utforme og organisere et forsvarlig og godt tjenestetilbud til den enkelte som har behov for pleie- og omsorgstjenester. Staten har ansvar for å sikre kommunene gode rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer og ved å føre tilsyn. Staten skal videre legge til rette for kommunal planlegging og utvikling i balansen mellom hensynet til et likeverdig tjenestetilbud til alle og tilpasning til lokale forhold og behov.

Omsorgstjenestene må organiseres slik at bruker så langt som mulig kan leve og bo selvstendig og ha en aktiv og meningsfull tilværelse i felleskap med andre. Tjenestene utformes i samråd med brukeren.

rådgivning, pårørende, omsorg

Våre sykepleiere har god innsikt i lover og regler og kjenner det norske helsevesenet godt, private, så vel som kommunale tjenester. Mye av denne kunnskapen vil vi dele på denne bloggen.

Vårt daglige arbeid går i all hovedsak ut på å hjelpe mennesker med å finne de beste helse / og eller omsorgstjenestene og behandlingstilbudene som finnes i Norge. Vi jobber for menneskers rettigheter når sykdom eller skade inntreffer. Vi vil gjøre det enkelt å finne frem i jungelen av tjenester og behandlingssteder.

Vi vil invitere interessante gjestebloggere som vil dele sin erfaring og og kunnskap med leserne. våre. Eksempler på gjestebloggere er leger, psykologer, spesialister innen ulike fagfelt osv.

Er det spesielle temaer du ønsker at vi tar opp, vil vi gjerne høre fra deg.

Med vennlig hilsen

Helsemeglerne