Vivi Ann Øvergaard

Ernæringsterapeut

I min jobb som ernæringsterapeut møter jeg mennesker som har slitt i årevis med kroniske sykdommer og andre diffuse plager. Mange har ikke klart å finne ut av hva som plager dem og de har ofte fått ingen eller feilaktig hjelp. De er slitne, er oppgitt over egen situasjon og de vil ha hjelp for å få en bedre hverdag.
Ernæringsterapi er en individualisert behandling hvor jeg først og fremst jobber med forebyggelse og behandling av underliggende årsaker istedenfor symptomer.
I praksis vurderer jeg maten den enkelte spiser. Hva gjør den med kroppen og hvordan evner den å fordøye maten slik at det skapes et godt grunnlag for å være frisk. Videre vurderer jeg hvordan næringsopptaket er og de tilstedeværende biokjemiske forutsetningene for kroppens evne til avgiftning. Er det eksempelvis tilstrekkelige enzymaktivitet for å klare å spalte maten slik at den omdannes til god næring, eller gir den grunnlag for en forverring på underliggende inflammasjonstilstander som skaper sykdom.
Fremgangsmåten jeg benytter bygger på prinsippene fra Institute of Functional Medicine, IFM, i USA. De er verdensledende innen denne grenen av medisinen og har kompetanse om det siste fra forskning innen ernæring, stresshåndtering, dietter, kostendringsprogrammer og annet. De anvender kost, kosttilskudd og livsstilsendringer som verktøy for å påvirke disse ubalansene eller funksjonsforstyrrelsene og er selve grunnpilaren for ernæringsterapien slik den er i dag. Min utdannelse innenfor dette feltet har jeg fra Center for ernæringsterapi CET i København. Deres lære er tuftet på prinsippene som IFM arbeider ut i fra.